URBAN DESIGN

STEDENBOUW | ARCHITECTUUR

Inrichtingsvisies en architecturale uitwerking, vanaf € 3000 

masterplan nieuw grijs_Tekengebied 1.png

Interactieve participatie tools o.b.v. gamification, prijs op aanvraag 

Participatie nieuw grijs_Tekengebied 1.png

Overige stedenbouwkundige of architecturale opdrachten, €65/u

freelance nieuw grijs_Tekengebied 1.png
MP zonder_Tekengebied 1.png

Masterplanning

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen, en de bijhorende regelgeving, wordt steeds complexer. Ben je een ontwikkelaar, architect of particulier met bouwideeën? Zie je het bos door de bomen niet meer wat jouw bouwmogelijkheden betreft? Of vraagt de lokale dienst ruimtelijke ordening naar een inrichtingsvisie/masterplan voor jouw perceel? Met veel plezier gaan we met jouw stad/gemeente in dialoog om tot een gedragen plan te komen.

 

Participatie

GD zonder_Tekengebied 1.png

Ruimtelijke ordening draait steeds meer om het vinden van een lokaal draagvlak. Het aftoetsen van een plan/idee met de direct omwonenden wordt de standaard. Een stedenbouwkundig ontwerp start steeds vanuit een duurzaam uitgangspunt: nieuwe ontmoetingsplekken creëren voor de toekomstige generatie. De input van kinderen en jongeren is hierbij cruciaal. Door interactieve workshops te organiseren (lees: VR/AR, interactieve 3D-ruimtes, 3D-prints of animaties) spreek je net deze doelgroep aan, wat enkel kan leiden tot een meer gedragen ontwikkelingsvisie. Interesse? We werken jouw participatietraject graag mee uit!

 
FL zonder_Tekengebied 1.png

Freelance

Als zelfstandig stedenbouwkundige, met een architecturale achtergrond, ga ik met veel plezier aan de slag om jouw project/gemeente te ondersteunen. Waardevolle groenelementen, ruimte voor water en ruimte voor de zachte weggebruiker zijn primaire basisprincipes bij de ontwikkeling van een gebied. De creatie van binnen- en buitenruimtes waar ontmoeting gestimuleerd wordt is hierbij cruciaal. Want uit ontmoeting en het delen van informatie komt vooruitgang voort.

 

Vragen staat vrij
@3D-NU URBAN

Bedankt voor de inzending!

Eerdere opdrachten:

abp.jpg
logo-bg-woonprojecten_lijn (1)_edited.jpg
ATLR.PNG
downloaden.png
1599030402228.jpg
spatiemaaktruimte.png