3DNU is een (stedenbouwkundig) ontwerpbureau, dat naast de opmaak van inrichtingsvisies en masterplannen, sterk inzet op visualisatie. Zo gieten we met veel plezier jouw gewenste ontwikkeling in een 2D kaart, 3D rendering of een gepaste animatie. Bij 3DNU omarmen we de allernieuwste technologie. Zo 3D scannen we graag jouw gebied/gebouw in het nadien om te zetten naar een 3D model, te 3D printen of in een interactieve spelvorm (bv. AR/VR) te gieten.

Kan je je er weinig bij voorstellen? Kijk dan zeker eens in onderstaand portfolio ter inspiratie: 

Knipsel22.PNG

urban design

220088110_522205035790346_5068680693837754732_n_17904133357959013.jpg

motion design

165268163_4431142333579709_4992478056339404043_n_18214312513058182.jpg

3d scan & print

Cityscape_Belgium.PNG

gamification